Editorial Special Issue: The Fifth of the Big Five

B de Raad, GL van Heck

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  25 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)225-227
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEuropean Journal of Personality
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - nov-1994

  Citeer dit