Editorial Statistics

Miroslav Ristic*, Marijtje van Duijn, Nan van Geloven

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)524
Aantal pagina's1
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume75
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - nov-2021

Citeer dit