Editorial: “The cognitive, emotional and neural correlates of creativity”

Matthijs Baas, Bernard Nijstad, Carsten de Dreu

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
499 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer275
Aantal pagina's2
TijdschriftFrontiers in Human Neuroscience
Volume9
DOI's
StatusPublished - 19-mei-2015

Citeer dit