Editorial: Think global, act local! The Archéologie et Gobelets workshop in Kiel and some future perspectives for research into the 3rd millennium BC

Jos Kleijne*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-20
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of neolithic archaeology
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit