Editorial: Towards a new Acta Politica

Kees Aarts, J. Bussemaker, Wil Hout, H. Oversloot, H. Semetko

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)339-349
Aantal pagina's11
TijdschriftActa Politica
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit