Editorial: We move into distinguished company

B. Fingleton, P. Cheshire, J.H. Garretsen, D. Igliori, J. de Gallo, P. McCann, J . McCombie, V. Monastiriotis, B. Moore, M. Roberts

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)133 - 138
TijdschriftSpatial Economic Analysis
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2011

Citeer dit