Editors' Introduction: Our Seas of islands

Matthew Boyd Goldie, Sebastian Sobecki

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)471-483
  Aantal pagina's13
  TijdschriftPostmedieval
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - dec-2016

  Citeer dit