Educated intuitions. Automaticity and rationality in moral judgment

H. Sauer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)255-275
Aantal pagina's21
TijdschriftPhilosophical Explorations
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2012

Citeer dit