Educatieve, gerandomiseerde ‘singlecase’-trial bij invaliderende, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Vermeende medicatieallergieën kunnen een enorme invloed hebben op behandelmogelijkheden. De verdenking op een medicatieallergie is een frequente verwijsreden op de polikliniek Allergologie. Met regelmaat worden patiënten verwezen die overtuigd zijn van het bestaan van een medicatieallergie, maar bij wie de allergoloog reeds tijdens het eerste consult vermoedt dat er geen causale relatie is tussen medicatie en klachten. Indien er een sterke overtuiging heerst bij de patiënt dat klachten worden veroorzaakt door medicatie, dan kan dit leiden tot een onbevredigende situatie waarin de patiënt niet geholpen is met enkel de boodschap dat klachten niet allergisch van aard zijn. In dit artikel wordt een dergelijke situatie beschreven. In de casus werd uiteindelijk op educatieve gronden een succesvolle, dubbelblinde placebogecontroleerde provocatietest volgens ‘single case experimental design’ uitgevoerd. De test gaf inzicht aan de patiënt en creëerde een situatie waarin de focus op een allergische origine kon worden losgelaten en gesproken kon worden over behandelmogelijkheden van functionele klachten.
Vertaalde titel van de bijdrageEducational randomized single-case trial in a patient with medically unexplained symptoms
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)139-142
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands tijdschrift voor allergie, astma en klinische immunologie
Volume139
Nummer van het tijdschrift42
StatusPublished - dec.-2022

Citeer dit