Een agenda voor de lerende organisatie

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  In de Nederlandse gezondheidszorg vindt een verschuiving plaats van verantwoorden naar verbeteren en leren. Hierdoor wordt samen leren steeds meer herkend als een essentiële factor voor kwaliteit van zorg. Desondanks blijft het leren in zorginstellingen achter. Hoewel er bewustwording is van het belang van leren in organisaties (1) , is het onduidelijk hoe dit in de praktijk vorm moet krijgen.
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftKiZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg
  Volume2018
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 15-mei-2018

  Citeer dit