Een analyse van de hangman-paradox in dynamische epistemische logica

B.P. Kooi, H.P. van Ditmarsch

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16 - 30
Aantal pagina's15
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume97
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2005

Citeer dit