Een beurs voor de verdeling van arbeidsplaatsen

Theo A.F. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)205-211
Aantal pagina's7
TijdschriftFilosofie & Praktijk, vol. 6 (4), 205-211
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1985

Citeer dit