Een biografie is geen selfie: autorisatie als keurmerk van rommel

  OnderzoeksoutputProfessional

  Vertaalde titel van de bijdrageA Biographie is no Selfie. Autorisation as mark for Rubbish
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)74-77
  Aantal pagina's4
  TijdschriftVrij Nederland
  StatusPublished - 10-mei-2014

  Citeer dit