Een centrale toetsingscommissie voor beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen: een brug te ver

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2141 - 2147
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume41
StatusPublished - 2004

Citeer dit