Een classificatie van Persoonlijke Partijprofielen - een analyse vanuit de kennistechnologie

W.G. Teepe

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2 - 12
Aantal pagina's10
TijdschriftSamenleving en Politiek
StatusPublished - 2005

Citeer dit