Een contextgebonden begrip van dwang in de rechtspraak over verkrachting

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)144 - 149
Aantal pagina's6
TijdschriftNemesis
Volume5
StatusPublished - 2000

Citeer dit