Een duur kampioenschap?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)327
Aantal pagina's1
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume2000
Nummer van het tijdschrift4252
StatusPublished - 2000

Citeer dit