Een economische kijk op contracten

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48-49
Aantal pagina's2
TijdschriftContracteren
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2002

Citeer dit