Een Europees Openbaar Ministerie, het opportuniteitsbeginsel en de theorie van dédoublement fonctionnel

OnderzoeksoutputAcademic

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)246-256
TijdschriftStrafblad : tijdschrift voor wetenschap en praktijk
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit