Een Europese Grondwet zoekt een 'volk'. Over het concept "Volk in Nederland" tijdens de Bataafse Revolutie (1795-1796) en de lessen voor de discussie over de Europese Grondwet.

OnderzoeksoutputAcademic

394 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-31
Aantal pagina's31
TijdschriftEuropa: eenheid in verscheidenheid? Groningse beschouwingen over de Europese Grondwet
StatusPublished - 2006

Keywords

  • European Law
  • Europees recht
  • History of Law
  • Rechtsgeschiedenis
  • 86.51
  • 86.11
  • 86.01
  • 86.10

Citeer dit