Een experimenteel-kritisch onderzoek over de oedeemtheorie van Eppinger

Simon van Creveld

Onderzoeksoutput

115 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het eindoordeel, dat ik op grond van de uitkomsten der in de voorgaande hoofdstukken beschreven proeven en hieraan vastgeknoopte beschouwingen, over de verschillende opvattingen van Eppinger over ontstaan en verdwijnen van oedeem, meen te kunnen uitspreken, laat zich aldus samenvatting: Zie: Algemeene samevatting en conclusies
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Hamburger, H., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning28-jun-1922
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusPublished - 1922

Citeer dit