Een garantie des accidents de la vie voor Nederland? Een verkenning naar aanleiding van de Franse schadeverzekering voor de ongevallen van het leven

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

411 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAV&S 8
Pagina's (van-tot)28-41
Aantal pagina's14
TijdschriftAansprakelijkheid, Verzekering & Schade
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 20-apr-2018

Citeer dit