Een geleerde gelijkenis: J.L. Austin, How to do things with words / Marcia L. Colish, The mirror of Language

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21 - 27
Aantal pagina's7
TijdschriftMadoc : Tijdschrift over de Middeleeuwen
Volume1
StatusPublished - 2003

Citeer dit