Een goed verhaal. De voorleesmethode Multi Sensory Story Telling

A. Ten Brug, A.A.J. Van der Putten, C. Vlaskamp

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)8 - 12
TijdschriftMarkant
Volume5
StatusPublished - 2011

Citeer dit