Een gouden Kolbenarmring uit Deventer. Vroegmiddeleeuwse elite op het spoor

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31 - 35
Aantal pagina's5
TijdschriftArcheobrief
Volume4
StatusPublished - 2006

Citeer dit