Een gouden pseudo-muntfibula uit het Groningse terpengebied: De 9e-eeuwse elite in beeld

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-35
TijdschriftDetector Magazine
Volume144
StatusPublished - 2015

Citeer dit