Een gouden pseudo-munthanger uit het Groningse terpengebied. De 9e-eeuwse elite in beeld

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)161 - 167
TijdschriftPaleo-aktueel
Volume19
StatusPublished - 2008

Citeer dit