Een grafrede op het Nederlandse Privaatrecht? Over de toekomst van het Nederlandse privaatrecht in de Europese Unie

OnderzoeksoutputAcademic

208 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5-22
Aantal pagina's18
TijdschriftRecht in regio. Bijdragen, gebundeld ter gelegenheid van de BW-dag 2006 te Groningen
StatusPublished - 2006

Keywords

  • European Law
  • Europees recht
  • Rechtsgeschiedenis
  • History of Law
  • 86.20
  • 86.11
  • 86.01

Citeer dit