Een groepsbenadering voor het (her)ontwerpen van organisaties en informatiesystemen: De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam

G.J. de Vreede, H G Sol, G.W Dickson

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TitelProceedings of the conference on "Technologie, Innovatie en Diensten"
StatusPublished - 8-mrt-1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit