Een kind met obstipatie: Diagnostiek en behandeling voor een betere doorloop

S. J. Verkuijl, I. J. N. Koppen, M. A. Benninga, P. M. A. Broens

  OnderzoeksoutputProfessional

  57 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Obstipatie is een veelvoorkomende aandoening bij kinderen. De klachten kunnen aanleiding zijn voor schoolverzuim, sociaal isolement en zorgkosten. Daarom zijn effectieve diagnostiek en behandeling van kinderen met obstipatie belangrijk. Gezien de complexe fysiologie van de gastro-intestinale tractus is het niet verrassend dat obstipatie vele oorzaken kent en vaak multifactorieel is bepaald. Bij de meeste kinderen is geen organische oorzaak voor obstipatie aan te wijzen; dit wordt functionele obstipatie genoemd. In dit artikel worden de diagnostiek, de niet-medicamenteuze en de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie beschreven. Bij minder dan 5% van alle kinderen heeft de obstipatie wel een organische oorzaak, waarbij verschillende alarmsymptomen reden zijn om een kind te verwijzen naar een derdelijns centrum. De verschillende organische oorzaken van obstipatie komen dus ook aan bod, net als de noodzakelijke diagnostiek om te differentiëren tussen deze vormen en de behandelopties in zowel de tweede als de derde lijn.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)5-13
  Aantal pagina's9
  TijdschriftPraktische pediatrie
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 10-nov.-2021

  Citeer dit