Een koninklijk machtscentrum in vroegmiddeleeuws Friesland? De interpretatie van goudvondsten uit de late zesde en zevende eeuw na Chr.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)33 - 94
Aantal pagina's62
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume86
StatusPublished - 2006

Citeer dit