Een koopfictie in een fictieve wereld: De hanteerbaarheid van het kooprecht voor digitale inhoud in het CESL

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

In deze bijdrage staat de vraag centraal of in het CESL een hanteerbare regeling biedt voor de overeenkomst voor de levering van digitale inhoud. Aan de hand van een fictieve voorbeeldcasus heb ik laten zien welke lagen in een overeenkomst voor de aanschaf van informatieproducten zitten.In de reikwijdte van het CESL wordt geen beperking aangebracht aan het type overeenkomst voor digitale inhoud waarvoor het kooprecht van toepassing kan worden verklaard. Hierdoor vallen toegangscontracten, maar ook tijdelijke en opzegbare gebruiksrechten voor informatieproducten onder de overeenkomsten waarvoor het kooprecht van toepassing kan worden verklaard. Zo worden naar mijn mening in het CESL allerlei overeenkomsten voor digitale inhoud het kooprecht ingeduwd die er niet thuishoren. In het CESL wordt op deze manier een fictie geïntroduceerd die is gebaseerd op een onjuiste en ontoelaatbare rechtswaardering. Een eenvoudige precisering van de reikwijdte zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hanteerbaarheid van het CESL.
Originele taal-2Dutch
TitelDigitaal Privaatrecht
RedacteurenEgbert Koops, Bart Krans, Evert Neppelenbroek, Albert Verheij
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridische uitgevers
Pagina's151-172
Aantal pagina's22
ISBN van geprinte versie978-90-8974-973-4
StatusPublished - 2014

Publicatie series

NaamGCLG-reeks

Citeer dit