Een lage respons bij cursusevaluaties hoeft NIET te leiden tot een non-respons bias!

J.A. Voerman, M.K Schuurman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TitelJaarboek MarktOnderzoekAssociatie 2013
UitgeverijMOA
Pagina's149 - 166
StatusPublished - 2013

Publicatie series

NaamHoofdstuk 10

Citeer dit