Een lager btw-tarief voor winkelverkopen?

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTFR 2021/676
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
StatusPublished - 25-feb-2021

Citeer dit