Een leerplek is geen dienstbetrekking: De stage als verkapte arbeidsplaats

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Groene Amsterdammer
Nummer van het tijdschrift44-45
StatusPublished - 31-okt.-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit