Een Leids historisch ethos? De epistemische deugden van Fruin en Acquoy

Herman Paul

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)95 - 114
  TijdschriftLeidschrift. Historisch Tijdschrift
  Volume25
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit