Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart en Kelsen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)242 - 258
Aantal pagina's17
TijdschriftRechtsfilosofie & Rechtstheorie
Volume3
StatusPublished - 2004

Citeer dit