Een meetinstrument voor positieve en negatieve sociale ervaringen van (kanker) patiënten

R. Tempelaar, J.C.J.M. de Haes, W.J.A. van den Heuvel, M.G. van Nieuwenhuijzen, Barteld Pennink

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)648-653
  Aantal pagina's6
  TijdschriftTijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg
  Volume20
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit