'Een moeijelijk problema': Integratie, natievorming en het boekbedrijf in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-68
Aantal pagina's19
TijdschriftJaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis
Volume18
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit