Een moeilijke mond? Uitdagingen in de omgang met patiënten

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13-15
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2015

Citeer dit