Een mooie stap vooruit: het fideicommis en de kadastrale registratie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-15
Aantal pagina's2
TijdschriftJuridische Berichten Notariaat
Volume2019/5
Nummer van het tijdschrift23
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit