Een multidisciplinair perspectief op prijsbeleid in verkeer en vervoer: MD PIT.

L. Steg, E Verhoef, M Bliemer, D Joksimovic, G. Schuitema, T. Tillema, B Ubbels, D. van Amelsfort, B. Van Wee

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)26 - 32
TijdschriftTijdschrift Vervoerswetenschap
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2006

Citeer dit