Een nieuw boetebeleid bij de Europese Commissie: Een instrument ter bevordering van spontane naleving van Europese regelgeving door de lidstaten

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2536-2549
Aantal pagina's14
TijdschriftNJB
Volume2006
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit