Een nieuw perspectief op promoveren. Hoe het Groningse promotieonderwijsprogramma echt werkt.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
TijdschriftScienceGuide
StatusPublished - 1-mei-2018

Citeer dit