Een nieuwe generieke zorgplicht in het financiële toezichtprivaatrecht: Op naar meer toenadering tussen het bestuursrecht en het contractenrecht?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

In deze bijdrage staat de auteur stil bij de betekenis van de vastlegging van deze nieuwe generieke zorgplicht in de Wft voor overeenkomsten met banken en andere financiële instellingen en voor de rechtsontwikkeling op het gebied van financiële dienstverlening in het algemeen. Ten eerste wordt in hoofdlijnen ingegaan op de ratio, strekking en systematiek van de generieke zorgplicht van art. 4:24a Wft (par. 2). In het licht hiervan worden vervolgens de kenmerken van deze zorgplicht als een open financieel toezicht- privaatrechtelijke norm in kaart gebracht (par. 3). Tot slot worden de mogelijkheden verkend voor de wisselwerking tussen de nieuwe financieel toezichtprivaatrechtelijke zorgplicht van art. 4:24a Wft en de klassieke privaatrechtelijke zorgplichten (par. 4). De bijdrage wordt afgesloten met een conclusie (par. 5).
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer6998-1122
Pagina's (van-tot)1122-1128
Aantal pagina's7
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume144
Nummer van het tijdschrift6998
StatusPublished - 7-dec-2013

Keywords

  • Generieke zorgplicht, Wft, bestuursrecht, contractenrecht

Citeer dit