Een nieuwe initiator van het faillissement: de vereffenaar: Naschrift, WPNR 6118 (1993), p. 1000

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)652 e.v.
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume1993
Nummer van het tijdschrift6105
StatusPublished - 1993

Citeer dit