Een nieuwe ratio voor de randweg Heeg?

OnderzoeksoutputProfessional

83 Downloads (Pure)

Samenvatting

De gemeente Heeg wil graag een randweg door een stuk Ecologische Hoofdstructuur – de van Ommenpolder - aanleggen. Tegen de Heeg-randweg zijn bezwaren ingebracht welke door de rechter gegrond zijn verklaard. In reactie daarop heeft de gemeente aanvullend onderzoek verricht. In hoeverre zijn hiermee de bezwaren weggenomen? Dat is de vraag die in deze notitie centraal staat. In een eerdere notitie over de randweg is reeds vastgesteld dat de afweging onvolledig is (De ratio voor de randweg Heeg, Drs. F.J. Sijtsma, 2006. WD 2006-1, Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde RUG) In het onderzoek dat de gemeente heeft laten doen, in reactie op de bezwaren, is extra informatie naar boven gebracht. Zo zijn de economische baten enigszins in beeld gebracht en er is dieper ingegaan op het mogelijke omzetverlies door slechtere bereikbaarheid. Het extra onderzoek geeft wel wat extra informatie, maar daarmee is geenszins aangetoond dat de (lange) randweg er moet komen. De randweg Heeg is gepland door de Ecologische Hoofdstructuur. Om een dergelijke aantasting te legitimeren is het nodig dat er sprake is van een groot maatschppelijk belang en dat er geen redelijke alternatieven zijn. Wellicht is op niveau van de kern Heeg sprake van een groot maatschappelijk belang. Maar het is onduidelijk waarom er geen redelijke alternatieven zouden zijn die niet door de EHS gaan. Deze notitie heeft verschillende alternatieven gesuggereerd. Naast het feit dat er redelijke alternatieven bestaan is het ook nog vrij waarschijnlijk dat die alternatieven de economie van Heeg beter zullen dienen dan de voorgestelde ‘steriele’ lange randweg.
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's6
StatusPublished - 2007

Citeer dit