Een nieuwe stap voorwaarts in de richting van de Flex-BV: Het wetsvoorstel Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)704 - 715
  TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
  Volume6857
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit