Een nieuwe stijl van reguleren. Themanummer RdW: Op weg naar bruikbare regulering?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)33 - 51
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
StatusPublished - 2007

Citeer dit