Een omstreden eiland: De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding

F. A. J. van der Ven

  Onderzoeksoutput

  363 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Terwijl het eiland Schiermonnikoog heden ten dage eigendom is van de Nederlandse staat, was het in vroeger dagen particulier eigendom. De verschillende eigenaren die het eiland gekend heeft worden in dit boek chronologisch per hoofdstuk besproken. Om een goed inzicht te krijgen in de afzonderlijke tijdvakken waarin de eigenaren de heerschappij over Schiermonnikoogv oerden is naast de rechtsgeschiedenis van de eigendom van het eiland tevens aandacht geschonken aan de algemene historische wetenswaardigheden over Schiermonnikoog. Uiteraard is deze historische beschrijving ondergeschikt aan de juridische; de historie dient hier voornamelijk als decor. ... Zie: Inleiding
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lokin, Johannes, Supervisor
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9090066462
  StatusPublished - 1993

  Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Schiermonnikoog
  • Eigendom
  • 1500-2000
  • 1300-1500
  • 1323-1989
  • geschiedenis van Europa
  • zakenrecht

  Citeer dit